Uqhagamshelwano olulula, nolukhuselekileyo.

I-Ayoba yi-app yokuthumela umyalezo esimahla kumxeba wakho we Android.
Ncokola nabahlobo bakho, thumela imali, wenze nezinye izinto!

Khuphela simahla nqo kwi website yethu

Awuzokubhatala i-data xa ukhuphela kwi nethiwekhi ezikhethekileyo.
Fumanisa Okuninzi.

Xa ucelwa, cofa ku “Trust” ngexesha lokukhuphela.

KHUPHELA NGOKU
or in yellow

Khuphela kwi Google Play Store

Uzonyanzeleka ubhatale i-data xa ukukhupela.

 

Khuphela simahla nqo kwi website yethu

Awuzokubhatala i-data xa ukhuphela kwi nethiwekhi ezikhethekileyo.
Fumanisa Okuninzi.

Xa ucelwa, cofa ku “Trust” ngexesha lokukhuphela.

or in yellow
Khuphela kwi Google Play Store

Uzonyanzeleka ubhatale i-data xa ukukhupela.