Eenvoudige, veilige en noukeurige boodskappe

Ayoba is 'n gratis boodskap-app vir jou Android-selfoon.
Gesels met jou vriende, plaas geld oor, en veel meer!

Laai gratis direk van jou webblad af

Geen datakostes vir aflaai van geselekteerde netwerke.
Vind meer uit.

Wanneer jy tydens installasie gepor word, tik op “Vertrou”.

LAAI NOU AF
or in yellow

Laai van Google Play Store af

Jy sal vir standaard-datakostes vir die aflaai hiervan verantwoordelik wees.

 

Laai gratis direk van jou webblad af

Geen datakostes vir aflaai van geselekteerde netwerke.
Vind meer uit.

Wanneer jy tydens installasie gepor word, tik op “Vertrou”.

or in yellow
Laai van Google Play Store af

Jy sal vir standaard-datakostes vir die aflaai hiervan verantwoordelik wees.