Chat. Share. Play.
Listen. Watch. Pay.

Ayoba is ‘n gratis boodskap-app
vir jou Android-selfoon.

Gesels met jou vriende, plaas geld oor,
en veel meer!

DOWNLOAD AYOBA

Laai gratis direk van jou webblad af

Geen datakostes vir aflaai van geselekteerde netwerke.
Vind meer uit.

Wanneer jy tydens installasie gepor word, tik op “Vertrou”.

LAAI NOU AF

Laai van Google Play Store af


Jy sal vir standaard-datakostes vir die aflaai hiervan verantwoordelik wees.

Ayoba is ‘n gratis boodskap-app vir jou Android-selfoon.

Gesels met jou vriende, plaas geld oor, en veel meer!

Geen datakostes vir aflaai van geselekteerde netwerke.
Vind meer uit.

LAAI NOU AF

Wanneer jy tydens installasie gepor word, tik op “Vertrou”.

Jy sal vir standaard-datakostes vir die aflaai hiervan verantwoordelik wees.