10 دلیل بزرگ برای استفاده از Ayoba:

استفادۀ رایگان: استفاده از Ayoba هزینه ندارد. شما برای ارسال نمودن پیام ها و فایل ها به مخاطبین خود، به انترنت ضرورت دارید مگر بعضی شبکه ها (بطور مثال ام تی ان) شاید به شما این فرصت را بطور رایگان فراهم نماید. 

شراکت حفاظت است: ویدیو ها، تصاویر و دیگر فایل ها را با مخاطبین خود شریک سازید.

اتصال سریع: برای ارتباط سریع و آسان با مخاطبین خود از کتاب ادرس موجودۀ خویش استفاده نمایید.

تماس ها: با استفاده از اپلیکیشن، تماس های صوتی برقرار نمایید.

حالا چت نمایید: به مخاطبین خود در کمترین وقت پیام های کتبی و صوتی ارسال نمایید.

محفوظ: معنای رمزگزاری End-to-end ای است که پیام یک مکالمه را شخص دیگر خوانده نمیتواند.

چت با هر کس: به تمام مخاطبین خود پیام کتبی ارسال نمایید، صرف نظر از این که آنها Ayoba را نصب کرده یا خیر.

ملاقات نمایید: با مخاطبین Ayoba خود موقعیت فعلی تانرا را شریک سازید.

چت گروهی: بیشتر؛ خوبتر! چت گروهی را تنظیم نمایید و با فامیل و دوستان خویش به اسانی در یک چت ارتباط بگیرید.

انتقالات پول: پول را از طریق Mobile Money (که به زودی ایجاد خواهد شد) پرداخت و دریافت نمایید.

در بارۀ ما

طرح تکنالوژی فراگیر به این معنا است که کاربران Ayoba با هر کس از طریق موبایل ارتباط برقرار کرده میتوانند، حتی با افرادی که اپلیکیشن Ayoba هم نداشته باشند.

در حال حاضر همه میتوانند Ayoba را با یک موبایل اندراید دانلود نمایند (به دیگر پلیت فارم ها و وسیله ها نیز ساخته میشود). علاوه بر این، ما با ام تی ان همکاری ستراتیژیک داریم،‌ به این معنا که ما میتوانیم به تمام مشترکین ام تی ان انترنت رایگان Ayoba عرضه نماییم و آنها میتوانند با استفاده از آن پیام ها، تصاویر، ویدیو ها و دیگر فایل ها را به مخاطبین خود ارسال نمایند. در کنار این پاسخ به پیام های Ayoba برای مشترکین ام تی ان هزینه ندارد خواه از Ayoba استفاده میکنند یا نه.

Ayoba یک اپلیکیشن پیام رسانی سریع میباشد که از طرف افریقایی ها برای افریقایی ها دیزاین گردیده.

با وجود این که افریقا یک قاره است، اما خانۀ صد ها فرهنگ است. ما تنوع افریقا را با عرضۀ‌ نمودن یک پلیت فارم پیام رسانی جهانی جشن میگیریم که انعکاس دهندۀ نیازمندی ها و آرزوی های باشنده گان محل میباشد.

Ayoba از آغاز، برای محرم نگهداشتن معلومات مشترکین سیستم پیچیدۀ رمزگزاری end-to-end را ایجاد نموده بود. یعنی در این صورت پیام های یک چت را شخص دیگر دیده نمیتواند، حتی اگر عضوی تیم Ayoba نیز باشد.

در آینده برای Ayoba چه در نظر داریم

ما در چند ماه آینده برای Ayoba پلان های جدید در نظر داریم و خدمات خود را به سرتاسر افریقا گسترش میدهیم. مشترکین میتوانند از طریق Ayoba و Mobile Money در افریقا پول ارسال و دریافت نمایند.