سوالاتیکه مکرراً پرسیده میشود

آغاز نمودن/ آغاز شدن

پشتیبانی
اگر شما درخواست کمک می نمایید یا میخواهید با تیم ایوبا در ارتباط شوید، لطفاً به ayoba.me/contact مراجعه نمایید.
دانلود و نصب نمودن
ایوبا را چطور دانلود نمایم؟
ayoba.me/download – (بدون انترنت)
همچنان شما متیوانید اپلیکیشن ایوبا را از ویب سایت ایوبا دانلود نمایید، اگر شما سیمکارت ام تی ان را استفاده می نمایید، میتوانید ایوبا را بدون استفاده از انترنت بطور رایگان دانلود نمایید.
همچنان شما میتوانید ایوبا را از Google Play Store نیز دانلود نمایید. بطور آسان Play Store را باز نمایید، ایوبا را جستجو نمایید آنرا دانلود نموده و استفاده نمایید.
ایوبا را چگونه اپدیت نمایم؟
ایوبا در Google Play store اپدیت شده میتواند.
اپلیکیشن ایوبا در حال حاضر فقط برای موبایل های قابل دسترس است که دارای سیستم اندارید میباشد (به دیگر انواع موبایل ها در آیندۀ‌ نزدیک در نظر گرفته شده). برای اپدیت نمودن به Google Play Store رفته بالای مینوی My apps & games کلیک نمایید. در کنار ایوبا اپلیکیشن پیام رسانی سریع بالای اپدیت کلیک کنید.
همچنان، به Play Store رفته و ایوبا را جستجو نمایید.
بالای ایوبا تحت ایوبا پیام رسانی سریع کلیک نمایید.
همچنان شما میتوانید ایوبا را در ویب سایت ما نیز اپدیت نمایید، بطور ساده به ayoba.me/download مراجعه نمایید.
ایوبا را چگونه دوباره نصب کنیم؟
برای دوباره نصب نمودن اپلیکیشن ایوبا شما باید نخست آنرا از موبایل خود حذف نمایید. قبل از آن که این کار را انجام دهید، ما پیشنهاد میکنیم که چت های تانرا محفوظ نمایید. به مینو رفته، بالای تنظیمات کلیک نمایید نگهداری و پشتیبانی چت را برگزینید.
با این کار شما میتوانید چت های خود را محفوظ نگهدارید و در صورت نیاز آنرا دوباره بدست آورید. به یاد داشته باشید که چت های شما در دستگاه تان ذخیره نگردیده بناءً شما برای ساختن پشتیبان به انترنت ضرورت دارید.
برای حذف و دوباره نصب نمودن ایوبا این مراحل را تعقیب نمایید:
گزینه 1:
• در صفحۀ اصلی، ایوبا را لمس و نگهدارید تا آیکن ها به چرخش در آید.
• در گوشۀ آیکن ایوبا بالای X کلیک نمایید.
• بالای حذف کلیک نمایید و اپلیکیشن را همراه با تمام موادش از بین ببرید.
• کلید اصلی را فشار دهید.
• ایوبا را از Google Play Store دوباره دانلود نمایید.
• بالای دکمۀ مینو کلیک نموده و چت های خود را بازیابی نمایید. بعداً بالای نگهداری کلیک کنید پشتیبانی چت را انتخاب نموده و بازیابی نمایید.
• همچنان شما میتوانید ویب سایت ایوبا را دیده، اپلیکیشن را دانلود و دوباره نصب نمایید. اگر شما از سیمکارت ام تی ان استفاده میکنید، ایوبا را بطور رایگان دانلود نموده میتوانید.
در جریان مدت تبلیغاتی
گزینۀ 2:
• با انگشت تان، در صفحۀ اصلی ایوبا را برای یک مدت لمس نمایید، آنرا بطرف سبد فایل های حذف شده/ لغو نصب برده و آنجا بیاندازید.
• لغو نصب را برگزینید، اپلیکیشن و تمام مواد آن را حذف نمایید.
• کلید اصلی را فشار دهید.
• ایوبا را از Google Play Store دوباره دانلود نمایید.
• بالای مینو کلیک نمایید، به تنظیمات رفته بالای نگهداری کلیک کنید پشتیبانی چت را برگزینید و چت های خود را بازیابی نمایید.
• همچنان شما میتوانید از ویب سایت ایوبا دیدن نمایید اپلیکیشن را دانلود و دوباره نصب نمایید. اگر شما از سیمکارت ام تی ان استفاده می نمایید ایوبا را بطور رایگان دانلود نمایید.
در جریان دورۀ تبلیغاتی
تاییدی
نمبر خود را چگونه تایید نمایم؟
زمانیکه اپلیکیشن را دانلود نمودید، آنرا باز نموده و مراحل ذیل را تعقیب نمایید.
1. اسم مکمل خود را بنویسید.
2. کشور خود را از لست انتخاب نمایید، به این ترتیب کد کشور شما نیز برای نمبر تلیفون تان انتخاب میگردد.
3. نمبر تلیفون خود را در جدول ذیل بنویسید.
4. برای درخواست کد بالای تایید کلیک کنید.
5. کد 6 رقمی را که از طریق پیام کتبی دریافت می نمایید وارد کنید.
من کد 6 رقمی را از طریق پیام کتبی دریافت نکردم
• منتظر باشید تا شمارش معکوس به پایان برسد، پیام کتبی را انتخاب نموده و دوباره ارسال نمایید.
کد را تخمینی وارد نکنید، زیرا شما برای یک مدت به حساب خود از دسترسی باز خواهید ماند. این یک اقدام امنیتی است که حساب شما را از دسترسی شخص دیگر محفوظ نگهمیدارد.
اگر مشکلات هنوز هم برطرف نشده، موارد ذیل را تجربه نمایید:
• موبایل خود را خاموش و دوباره روشن نمایید (موبایل خود را خاموش نمایید، 30 ثانیه صبر کنید و دوباره روشن نمایید).
ایوبا را حذف و نسخۀ جدید آنرا دوباره نصب نمایید.
آیا میتوانم ایوبا را در دو دستگاه استفاده نمایم؟
حساب ایوبا شما فقط با یک نمبر در یک دستگاه تایید گردیده میتواند. اگر موبایل شما دارای دو سیمکارت است، شما باید با یک نمبر ایوبا را تایید نمایید. شما نمیتوانید یک حساب ایوبا را با دو نمبر داشته باشید.
زمانیکه یک بار نصب اپلیکیشن را لغو نموده باشم، آیا دوباره به راجستر نمودن ضرورت دارم؟
نه خیر، شما فقط باید ایوبا را از Google Play Store و یا از ayoba.me/download دوباره دانلود نمایید. اسم خود را وارد نمایید، کشور خود را از لست برگزینید، نمبر موبایل خود را وارد نموده و بالای تایید کلیک کنید.
یاداشت: اگر شما تاریخچۀ چت خود را قبل از حذف نمودن اپلیکشن محفوظ کرده باشید و دوباره نصب می نمایید، تاریخچۀ چت شما بطور خودکار بازیابی میگردد.

استفاده نمودن از ایوبا


تنظیم حساب و پروفایل
چگونه تصویر پروفایل خود را تبدیل و اپدیت نمایم؟
اگر هنوز تصویر پروفایل خود را انتخاب نکرده اید:
1. در سمت چپ قسمت بالای اپلیکیشن، مینو را باز نمایید.
2. بالای ویرایش کلیک کنید.
3. بالای تصویر پروفایل کلیک نمایید و به آیکن کامره بروید.
4. یک تصویر را از گالری انتخاب نمایید و برای پروفایل مورد استفاده قرار دهید.
اگر شما از قبل تصویر پروفایل داشتید:
1. در سمت چپ قسمت بالای اپلیکیشن، مینو را باز نمایید.
2. بالای عکس پروفایل خود یا آیکن ویرایش کلیک کنید.
3. اگر آیکن ویرایش را انتخاب می نمایید، پس بالای تصویر پروفایل کلیک کنید بعداً بالای آیکن کامره.
4. یک تصویر را از گالری انتخاب نمایید و جاگزین تصویر فعلی پروفایل خود کنید.
آیا میتوانم نام نمایش خود را اپدیت نمایم؟
1. در سمت چپ قسمت بالای اپلیکیشن، مینو را باز نمایید.
2. بالای نام نمایش یا آیکن ویرایش کلیک کنید، نام خود را تغیر دهید و یا اسم جدید را اضافه نمایید.
چگونه حالت خود را اضافه یا اپدیت کنیم؟
1. در سمت چپ قسمت بالای اپلیکیشن، مینو را باز نمایید.
2. بالای حالت خود یا آیکن ویرایش کلیک کنید.
3. وضعیت جدید را اضافه نمایید و جهت تایید، آیکن تیک را انتخاب کنید، یا یکی از حالت ها را از لست حالت های قبلی انتخاب نمایید.
یاداشت: اگر شما یک مخاطب را مسدود می سازید، آن شخص قادر به مشاهده نمودن تصویر پروفایل و اپدیت حالت شما نمیباشد.
چگونه حساب خود را حذف نمایم؟
اگر تصمیم دارید که حساب خود را حذف نمایید، باید چند گام ساده را بردارید. به یاد داشته باشید که شما نمیتوانید این پروسه را به عقب برگردانید، حتی تیم ایوبا هم نمیتواند، بناءً قبل از آن خود را مطمین سازید که شما میخواهید حساب خود را حذف نمایید.
این چهار مرحله را دنبال کنید:
1. اپلیکیشن ایوبا را باز نمایید
2. در سمت چپ قسمت بالای اپلیکیشن، مینو را باز نمایید.
3. به تنظیمات رفته و حساب خود را حذف نمایید.
4. با فشار دادن کلید OK تایید نمایید.
با حذف شدن حساب شما:
• حساب ایوبا شما برای همیش حذف میگردد.
• تاریخچۀ پیام شما حذف میگردد.
• عضویت تمام گروپ های ایوبا را از دست میدهید.
بعضی اشیای ضروری را باید به یاد داشته باشید:
• شما به حساب خود دسترسی نخواهید داشت.
• حذف نمودن حساب شما معلوماتی که به کاربر دیگر تعلق دارد، متاثر نمی کند. بطور مثال کاپی پیام هایی که شما به او ارسال نموده اید.
• کاپی بعضی مواد (بطور مثال ثبت تماس) شاید در دیتابیس ما موجود باشد اما جدا از شناسه های شخصی.
آیا از ایوبا در موبایل جدید خود استفاده کرده میتوانم؟
اگر شما موبایل خود را تبدیل می نمایید و نمبر موبایل تانرا با خود داشته باشید، معلومات حساب شما محفوظ میباشد. زیرا این معلومات وابسته به نمبر موبایل شماست. ایوبا را در موبایل جدید دانلود نمایید و نمبر خود را تایید نمایید.
اگر شما موبایل خویش را تبدیل نمایید و نمبر موبایل قبلی تانرا با خود نداشته باشید، ایوبا را در موبایل جدید دانلود نمایید و نمبر موبایل جدید را تایید کنید.
زبان را در ایوبا چطور تغیر دهیم؟
برای تغیر زبان موبایل خویش که سیستم اندراید دارد در تنظیمات موبایل خویش وارد سیستم شوید به زبان ها و ورودی رفته، بالای زبان ها کلیک نموده و یک زبان را انتخاب نمایید.
اگر شما از موبایل استفاده می نمایید که دارای سیستم اندراید باشد، شما همچنان میتوانید زبان ایوبا را در اپلیکیشن نیز تغیر دهید. برای این کار بالای مینو کلیک کنید، به تنظیمات رفته و بالای نگهداری کلیک نمایید.

نرخ/ هزینه ها

مصارف کاربر ایوبا
ارسال نمودن پیام ها و فایل های رسانه یی در ایوبا چقدر مصرف دارد؟
زمانیکه شما به فامیل و دوستان خویش پیام ارسال می نمایید و از آنها پیام دریافت می نمایید ایوبا نیاز به اتصال انترنت (4G/3G/2G/EDGE یا Wi-Fie) شما دارد. هزینۀ ارسال و دریافت پیام شما بسته گی به اشتراک شما دارد. شما همچنان باید اطمینان حاصل نمایید که از حد معین انترنت خود تجاوز نکرده باشید. در صورتیکه شما به یک شبکۀ Wi-Fi رایگان وصل باشید نیز از ایوبا استفاده کرده میتوانید.
ایوبا به منظور عرضه نمودن انترنت رایگان به مشترکین ام تی ان با این شبکه که بزرگترین عرضه کنندۀ خدمات مخابراتی در افریقا میباشد همکاری دارد. به این معنا که مشترکین ام تی ان میتوانند پیام های کتبی و صوتی، ویدیو، تصاویر و فایل ها را از طریق ایوبا بدون هزینۀ اضافی ارسال و دریافت نمایند.
در جریان دورۀ تبلیغاتی
برقراری تماس صوتی از طریق ایوبا چقدر هزینه دارد؟
شما میتوانید از طریق اپلیکیشن ایوبا با تمام مخاطبین ایوبا خود تماس صوتی برقرار نمایید. هزینۀ این تماس مانند دیگر تماس های عادی میباشد و از کریدت یا دقایق موجود در حساب شما وضع میگردد. مهم این است که برای برقراری تماس از اپلیکیشن، نیاز به انترنت ندارید و رایگان نیست.
هزینه برای کسانیکه ایوبا را ندارد
آیا برای ارسال و دریافت پیام ها از کسانیکه که ایوبا را استفاده می نمایند من به ایوبا ضرورت دارم؟ زمانیکه شما با شخص دیگری که در موبایل خود اپلیکیشن ایوبا دارد ارتباط میگیرید، ایوبا بطور عالی کار میکند. ما در ساختن ایوبا زیاد تلاش نمودیم تا برای همه قابل استفاده باشد. از دیگر اپلیکیشن ها صرف نظر نمایید، شما میتوانید با همه چت نمایید، با کسانی که اپلیکیشن ایوبا داشته باشد و هم با کسانیکه ایوبا ندارند.
اگر شما به مخاطبین خود پیام ارسال نموده باشید و آنها اپلیکیشن ایوبا نداشته باشد پیام کتبی همراه با لینک ها به مخاطب شما میرسد که از طریق آن لینک ها تصاویر و فایل ها را در بروزر خود مشاهده کرده میتوانند.
در بسیاری از کشور ها همکاری ما با ام تی ان به این معنی است که اگر مخاطب شما مشتری ام تی ان باشد، میتواند به پیام شما پاسخ دهد و شما میتوانید آنرا در اپلیکیشن ایوبا خود دریافت نمایید.
با این حال، اگر مخاطب شما مشتری ام تی ان نباشد، میتواند پیام ایوبا شما را از طریق SMS دریافت نماید اما به پیام شما پاسخ داده نمیتواند. به آنها از این محدودیت آگاهی داده میشود و بهترین راه حل برای مخاطب شما این است که اپلیکیشن ایوبا را دانلود نماید.
اگر من در موبایل خود اپلیکیشن ایوبا نداشته باشم برایم چقد هزینه دارد؟
اگر شما کاربر ام تی ان هستید و تا هنوز در موبایل خود اپلیکیشن ایوبا ندارید شما میتوانید به پیام کتبی که از کاربر ایوبا دریافت نموده اید پاسخ دهید و پاسخ شما رایگان خواهد بود.
اگر شما کاربر ام تی ان نیستید پیام های ایوبا را از طریق SMS دریافت می نمایید شما نمیتوانید به آن پاسخ دهید. اپلیکیشن ایوبا را از Play Store یا ayoba.me/download دانلود نمایید و از مزایای آن مستفید شوید.
انترنت اختصاصی برای این اپلیکیشن در دورۀ ازمایشی در نظر گرفته شده و پالیسی استفاده عادلانه عملی خواهد شد.
اگر شما کاربر ام تی ان هستید میتوانید ایوبا را بطور رایگان از ayoba.me/download دانلود نمایید. همچنان میتوانید از Google Play Store بازدید نمایید.

امنیت

آیا کاربرد ایوبا مصئون است؟
ایوبا جهت مصئون نگهداشتن معلومات و حصول اطمینان از محرمیت شما، در سیستم خود رمز گذاری end-to-end یا دوجانبه را ایجاد نموده، به این ترتیب اطمینان داده میشود که فقط شما و افرادی که شما به آنها فایل را ارسال می نمایید، فایل ارسال شده را مشاهده کرده میتوانند. کسی دیگر قادر به مشاهده نمودن پیام های شما نیستند حتی تیم ایوبا.
همچنان ما معلومات شما را هرکز بدون اجازۀ شما با شخص سوم شریک نخواهیم کرد. شما میتوانید در اپلیکیشن به مینوی تنظیمات رفته، پیام رسانی را انتخاب نمایید و برای تنظیم محرمیت خود بالای محرمیت کلیک کنید. همچنان به شما پیشنهاد می کنیم که پالیسی محرمیت ما را در ayoba.me/terms and conditions مطالعه نمایید.
مفقود شدن و یا دزدی شدن موبایل
موبایل من مفقود شد حالا باید چه کنم؟
• اگر موبایل شما مفقود شده باشد، ما شما را کمک میکنیم تا حساب ایوبا خویش را از استفادۀ غیر مجاز محفوظ نمایید، لطفاً مراحل ذیل را تعقیب نمایید.
• ما همچنان پیشنهاد می کنیم که با شبکۀ مخابراتی تماس بگیرید که سیمکارت شما را مسدود سازد و از استفادۀ غیر مجاز از موبایل شما توسط دیگران، جلوگیری نماید. در صورتیکه سیمکارت شما مسدود باشد، شما نمیتوانید با همان شماره حساب ایوبا خود را تایید نمایید، شما جهت تاییدی به یک پیام کتبی نیاز دارید که دریافت نمایید.
دو گزینه را در اختیار دارید:
• سیمکارت جدید را با همان نمبر قبلی بدست آورید و ایوبا را در موبایل جدید خود فعال نمایید. این سریعترین راه غیرفعال ساختن حساب ایوبا در موبایل مفقود شدۀ تان است. ایوبا با یک شمارۀ در یک وقت فقط در یک وسیله فعال گردیده میتواند.
• با ما از طریق Ayoba.me/help به تماس شوید و موضوع مفقود شدن شدن موبایل را در عنوان مطرح نمایید. درخواست نمایید که حساب شما مسدود گردد، طوری که اینجا توضیح داده شده نمبر موبایل خود را با شکل کامل بین المللی بنویسید.
یاداشت:
به یاد داشته باشید حتی اگر سیمکارت شما بسته هم باشد و هنوز هم کسی به اپلیکیشن ایوبا و موبایل شما دسترسی دارد، ممکن از طریق Wi-Fi مورد استفاده قرار میگیرد. تیم ایوبا نمیتواند حساب ایوبا شما را از راۀ دور غیر فعال نماید. بناءً به زود ترین فرصت با ما به تماس شوید و درخواست نمایید که حساب تانرا مسدود نماییم.
به خاطر داشته باشید که تیم ایوبا به موقعیت موبایل شما دسترسی ندارد و در معلوم نمودن موقعیت آن با شما کمک کرده نمیتواند. شاید در موبایل شما یک اپلیکیشن باشد که شما با استفاده از دیگر دستگاه آنرا انجام دهید.
اگر شما قبل از مفقودی موبایل خود چت را پشتیبانی کرده باشید، شاید بتوانید که تاریخچۀ چت خود را بازیابی نمایید.
• پشتیبان چت در هر 24 ساعت بطور خودکار با استفاده از یک اتصال انترنت ایجاد میشود.
• کاربران نمیتوانند پروسۀ پشتیبان را فعال یا غیر فعال نمایند.
• کاربران فقط میتوانند پشتیبان جدید را ایجاد نمایند؛ به مینو رفته، بالای تنظیمات کلیک کنید، نگهداری و پشتیبان چت.
• هر حساب یک پشتیبان دارد، هنگامیکه شما یک پشتیبان جدید را میسازید، جایگزین چت های قبلی شما میگردد.
پشتیبان ها فقط بعد از ورود و خروج پروسه بازیابی میگردد! فقط بعد از اعتبار رمز.
مصؤنیت شما
آیا میتوانم مطالب نامناسب را رپورت کنم؟
ما همیشه میخواهیم مصؤنیت شما را تامین نمایم، لطفاً همیشه مطلب و رفتار نامناسب را به ayoba.me/contact گزارش دهید و «مطلب نامناسب» را انتخاب نمایید. ما در این زمینه بررسی مینماییم و در صورت نیاز دست به کار میشویم.
آیا میتوانم علیه کاربر دیگر شکایت ثبت نمایم؟
ما به مصؤنیت کاربران خود اولویت میدهیم و رفتار سوء کاربران برای ما قابل پذیرش نیست. لطفاً به ayoba.me/contact رفته و «رپورت کاربر» را انتخاب نمایید. ما در این زمینه بررسی ها میکنیم و در صورت نیاز دست به کار میشویم. به یاد داشته باشید که نتیجۀ بررسی ها را با شما شریک کرده نمیتوانیم اما مطمین باشید که همۀ گزارش ها را جدی میگریم.

چت نمودن در ایوبا

آیا میتوانم جزیات مخاطب را از طریق ایوبا با مخاطبین شریک سازم؟
بلی شما میتوانید! چت جدید را آغاز نمایید، بعداً بالای ضمیمه کلیک نموده، مخاطب را انتخاب نمایید و جزئیات را با آن شریک سازید.
آیا میتوانم با استفاده از ایوبا تصاویر را ارسال نمایم؟
سیلفی ها و تصاویر دلخواه تانرا با ایوبا شریک سازید. چت جدید را آغاز نمایید، بعداً بالای آیکن ضمیمه کلیک کنید، به گالری رفته و تصاویر را انتخاب نمایید. همچنان شما میتوانید بالای کامره کلیک کنید و در مدت کم تصاویر را شریک سازید.
آیا میتوانم موقعیت خود را از طریق ایوبا شریک سازم؟
با مخاطبین خود موقعیت تانرا شریک سازید، بالای آیکن چت جدید کلیک نموده چت جدید را آغاز نمایید، بعداً بالای ضمیمه کلیک کنید و موقعیت را انتخاب نمایید.
آیا میتوانم از طریق ایوبا پیام صوتی ارسال نمایم؟
شما میتوانید به کاربران ایوبا پیام صوتی کوتاه را ارسال نمایید؛ در قسمت راست صفحۀ چت خود بالای آیکن مایکروفون کلیک کنید. شما همچنان میتوانید چت جدید را ایجاد نمایید؛ بالای چت جدید کلیک کنید، بعداً بالای ضمیمه کلیک نموده و صوت را انتخاب نمایید، بعد از آن بالای مایکروفون کلیک نموده و پیام خود را ثبت نمایید.
من باید یک فایل یا سند ارسال نمایم، آیا از ایوبا استفاده کرده میتوانم؟
برای ارسال فایل بالای آیکن چت جدید کلیک کنید، چت را آغاز نمایید بعداً بالای ضمیمه کلیک کنید و فایل را انتخاب نمایید. فایل انتخاب شده را با مخاطبین خود شریک سازید.
چطور به پیام ها پاسخ دهم؟
بالای پیام که شما میخواهید مشاهده نمایید کلیک کنید. برای پاسخ دادن در قسمت کمپوز کلیک کنید، پیام خود را بنویسید و ارسال را ضربه بزیند.
آیا میتوانم با مخاطبین خود پیام ها شریک و فارورد نمایم؟
شما میتوانید پیام ها، فایل های صوتی، تصاویر و مطالب را فارورد نمایید، بالای پیام کلیک کرده نگهدارید، در سمت راست قسمت بالای صفحه بالای فارورد کلیک کنید، بعداً مخاطب را انتخاب نمایید و ارسال را ضربه بزنید، مطلب نشانی میگردد که فارورد گردیده. شما اطلاع نیز دریافت خواهید کرد که پیام شما فارورد گردیده.
چطور میتوانم پیام های قبلی و غیر ضروری را حذف نمایم؟
در صفحۀ چت گزینۀ پیام را فشار دهید، در قسمت بالای صفحه سبد حذف را انتخاب نموده و تایید کنید.
ایا میتوانم چت هایم را به یک لست آرشیف منتقل نمایم؟
نخیر، ایوبا در حال حاضر برای انتقال چت ها به لست آرشیف کدام راه ندارد. اگر شما میخواهید یک چت را از لست چت های خود دور نمایید، باید آنرا حذف کنید. به یاد داشته باشید که در این صورت چت شما برای همیشه حذف میشود و شما قادر به بازیابی آن نخواهید بود.
آیا میتوانم چت هایم را به شیوه های مختلف ذخیره نمایم؟
چت های شما همیشه به ترتیب ذخیره میشود، چت هایی که اخیراً صورت گرفته باشد در سر لست چت قرار میگیرد. شما نمیتوانید در حال حاضر روش ذخیره سازی چت را در ایوبا تغیر دهید.
چطور چت را حذف نمایم؟
در صفحۀ اصلی ایوبا چت هایی که شما میخواهید حذف نمایید بالایش کلیک کرده و نگهدارید، در قسمت بالای صفحه سبد حذف را انتخاب نموده و تایید نمایید.
چطور میتوانم یک گروپ چت را ایجاد نمایم و مخاطبین خود را دعوت کنم؟
بالای چت کلیک کنید و گروپ جدید چت را انتخاب نمایید، بعداً مخاطبین مورد نظر خود را در گروپ چت اضافه نمایید. حالا شما میتوانید با تمام مخاطبین خود چت کنید.
برای ترک گروپ باید چه کار انجام دهم؟
شما میتوانید هر زمان از گروپ خارج شوید، در قسمت بالای صفحۀ چت خود بالای آیکن گروپ چت کلیک کنید و ترک گروپ را انتخاب نموده و تایید نمایید.
چت گروپی خود را چطور حذف نمایم؟
برای حذف نمودن چت گروپی گزینۀ چت گروپی را در صفحۀ اصلی فشار دهید، سبد فایل های حذفی را انتخاب نموده تایید کنید. شما همچنان میتوانید گروپ را ترک نمایید.
اگر شما یک چت گروپی را حذف می نمایید، فقط پیام های دستگاه خود را حذف کرده میتوانید، از دستگاهای دیگر اعضای گروپ حذف شده نمیتواند.
مالک گروپ چه کار میکند؟
مالک گروپ میتواند گروپ را ایجاد نماید اعضا را اضافه و حذف نماید.
آیا میتوانم شخص دیگر را منحیث مالک گروپ انتخاب کنم؟
کنترول به شخص دیگر منتقل شده نمیتواند.
آیا میتوان چندین مالک گروپ داشت باشیم؟
شما نمیتوانید چندین تن را منحیث مالک داشته باشید.
من عضو یک گروپ شده ام، آیا چت های قبلی را مشاهده کرده میتوانم؟
اگر شما به یک گروپ اضافه شده اید، پیام های قبلی و چت های که قبل از پیوستن شما به گروپ صورت گرفته مشاهده کرده نمیتوانید.
تاریخچۀ چت خود را چطور بازیابی نمایم؟
پشتیبان ها هر 24 ساعت بعد بطور خودکار ساخته میشود، فقط اگر شما یک ارتباط انترنت داشته باشید. شما قادر نخواهید بود که جریان ایجاد پشتیبان را غیر فعال سازید.
شما میتوانید پشتیبان چت جدید را خود نیز ایجاد نمایید، برای این کار بالای مینو بار کلیک کنید، تنظیمات را انتخاب نمایید، نگهدارید و بالای پشتیبان چت کلیک کنید. به این ترتیب چت های شما بطور مصئون پشتیبانی میگردد و در صورت نیاز، شما میتوانید چت های خود را بازیابی نمایید.
برای بازیابی چت های خود به مینو رفته، بالای تنظیمات کلیک کنید، پشتیبان چت را انتخاب نمایید و چت های خود را بازیابی کنید.
به یاد داشته باشید که پشتیبان های شما در داخل دستگاه شما ذخیره نگردیده، ازینرو شما برای ایجاد پشتیبان به انترنت ضرورت دارید.
آیا میتوانم دانلود خودکار فایل هایی که به من ارسال گردیده فعال نمایم؟
مشخصۀ دانلود خودکار از قبل خاموش گردیده. اگر میخواهید تصاویر و ویدیو هایی که در ایوبا دریافت نموده اید بطور خودکار دانلود نمایید؛ دانلود خودکار را روشن کنید. برای روشن نمودن دانلود خودکار به مینوی اصلی رفته، بالای رسانه کلیک نمایید و دانلود خودکار را فعال نمایید. اگر انترنت شما محدود است پیشنهاد میکنیم که گزینۀ دانلود خودکار را خاموش نگهدارید.
چت با افرادیکه از ایوبا استفاده نمیکنند.
آیا میتوانم با افرادی چت کنم که اپلیکیشن ایوبا را ندارند؟
شما میتوانید از طریق ایوبا به همه پیام ارسال نمایید، حتی به کسانیکه که در موبایل خود این اپلیکیشن را نداشته باشند. کسانیکه اپلیکیشن ایوبا را دانلود نکرده و در آن راجستر نیستند پیام ایوبا را منحیث پیام عادی که شامل لینک میباشد دریافت میکنند و میتوانند از طریق آن لینک فایل ها و مطالب را مشاهده نمایند.
ما با ام تی ان همکار هستیم، به این معنی که مشترکین ام تی ان که ایوبا را دانلود و در موبایل خود نصب نکرده باشند، میتوانند به پیام های ایوبا بطور رایگان پاسخ دهند. افرادیکه مشترکین ام تی ان نیستند از ایوبا پیام کتبی دریافت کرده میتوانند، به آن پاسخ داده نمیتوانند. به افرادیکه مشترکین ام تی ان نیستند، پیشنهاد میکنیم که اپلیکیشن رایگان ایوبا را از ayoba.me/download یا Google Play Store دانلود نمایند.
آیا میتوانم مخاطبین ایکه از ایوبا استفاده نمیکنند، اضافه نمایم؟
هنگام ایجاد چت جدید، در سمت راست قسمت بالا روی مینو کلیک کنید و نمایش مخاطبین پیام را فعال نمایید. حالا شما قادر به مشاهدۀ تمام مخاطبین خویش هستید، حتی مخاطبین ایکه اپلیکیشن ایوبا را نداشته باشند نیز مشاهده کرده میتوانید.
اگر یکی از آنها اپلیکیشن ایوبا را دانلود نماید و با نمبر موبایل خود که در لست مخاطبین شما موجود است، راجستر نماید؛ ایوبا بطور خودکار وضعیت آنها را اپدیت مینماید تا بتوانند مانند کاربر کامل ایوبا عمل نماید.
آیا میتوانم تصاویر و فایل ها را به مخاطبین ایکه اپلیکیشن ایوبا را دانلود نکرده باشد ارسال نمایم؟
شما میتوانید تصاویر، ویدیو ها و لینک ها را به مخاطبین ایکه اپلیکیشن ایوبا را دانلود نکرده باشد ارسال نموده میتوانید. به مخاطبین مذکور یک لینک از طریق پیام ارسال میگردد که توسط آن میتوانند فایل را مشاهده نمایند. باید یاد آور شویم که هزینۀ مشاهده و یا دانلود نمودن فایل را شبکۀ عرضه کنندۀ انترنت وضع مینماید.
من یک پیام ایوبا را در یافت نموده ام، مگر اپلیکیشن ندارم. آیا میتوانم پیام را مشاهده نمایم؟
شما میتوانید فایل های ارسالی کاربران ایوبا را مشاهده نمایید، حتی اگر شما اپلیکیشن ایوبا را هم نداشته باشید. ما با ام تی ان همکار هستیم، به این معنا که مشتریان ام تی ان میتوانند پیام های ایوبا را مشاهده کرده و به آن بطور رایگان پاسخ دهند حتی اگر این اپلیکیشن را در موبایل خود نصب هم نکرده باشند. کسانیکه مشترکین ام تی ان نیستند پیام را از مخاطب ایوبا دریافت کرده میتوانند، اما به آن پاسخ داده نمیتوانند. ما به آنها پیشنهاد میکنیم که اپلیکیشن رایگان ایوبا را از ayoba.me/download یا Google Play Store دانلود نمایند.

تنظیم مخاطبین شما

چطور یک مخاطب را اضافه نمایم؟
بطور عادی یک شمارۀ موبایل را در مخاطبین خود اضافه نمایید. یک بار که مخاطب جدید را اضافه نمودید، میتوانید اپلیکیشن ایوبا را باز نمایید، بالای آیکن + پیام جدید کلیک نموده مخاطب را انتخاب نمایید و همرایش چت کنید.
اگر مخاطب مذکور قبلاً اپلیکیشن ایوبا را دانلود نموده باشد و شمارۀ خود را با ایوبا ثبت نموده باشد اپلیکیشن ایوبا آنرا بطور خودکار حذف مینماید. اگر نه، او در اپلیکیشن ایوبا منحیث یک مخاطب پیام ظاهر خواهد شد.
چطور مخاطبین را حذف نمایم؟
شما بطور عادی مخاطبین را در اپلیکیشن موبایل خود حذف کرده میتوانید. لست مخاطبین موبایل خود را باز کنید، بالای نام مخاطب کلیک کنید بعداً در سمت راست قسمت بالا، بالای مینو کلیک نمایید. گزینۀ حذف را انتخاب نموده و تایید نمایید.
چطور یک مخاطب را مسدود نماییم؟
شما میتوانید یک مخاطب را در ایوبا مسدود نمایید بطور ساده با یک چت و بعداً با کلیک کردن بالای مینو که در سمت راست قسمت بالا قرار دارد. یک بار که شما مخاطب را مسدود نمودید بعد از آن او به شما پیام و مواد ارسال کرده نمیتواند و وضعیت شما را هم مشاهده کرده نمیتواند. مخاطب مذکور در لست مخاطبن شما موجود میباشد اما برایش نوشته میباشد «مسدود شده». اګر شما میخواهید به شخص مذکور پیام ارسال نمایید یا از او پیام دریافت نمایید باید مسدودیت را از او دور نمایید.
ما میخواهیم شما همیشه مصئون باشيد، بناءً هنگام مشاهدۀ هر نوع موضوع و برخورد نا مناسب با ما از طریق ayoba.me/contact اطلاع دهید یا به بخش <Security FAQ section>ما مراجعه نمایید.
چطور از یک مخاطب مسدودیت دور نمایم؟
شما میتوانید از یک مخاطب که قبلاً مسدود شده باشد مسدودیت دور نمایید، برای این کار بالای + ایکن کلیک کنید، مخاطب را انتخاب نمایید، از مینوی که در سمت راست قسمت بالا قرار دارد استفاده نموده و از مخاطب مسدودیت را دور نمایید و بعداً عمل خود را تایید نمایید. حالا شما میتوانید با این مخاطب چت نمایید، مخاطب مذکور نیز به شما پیام ارسال نموده میتواند و به پیام شما پاسخ داده میتواند و وضعیت شما را مشاهده کرده میتواند.
چطور از طریق ایوبا تماس صوتی برقرار نمایم؟
شما میتوانید از اپلیکیشن ایوبا خود با تمام مخاطبین خود تماس صوتی برقرار نمایید. هزینۀ تماس از ایوبا نرخ عادی تماس میباشد و دقایق یا کریدت موجود شما وضع میگردد. مهم این است که، برقراری تماس در داخل اپلیکیشن، انترنت را مصرف نمی نماید و رایگان نیست. برای برقراری تماس از ایوبا، بالای ایکن چت جدید و بعداً بالای ایکن تلیفون کلیک نمایید.